Товч танилцуулга

Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн А0301 дугаартай улсын чанартай авто замын 147,1 км, Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн А0302 дугаартай замд 138 км, Арвайхээр-Хужирт-Хархорин чиглэлийн А08 дугартай замд 54 км, Арвайхээр-Гучин-Ус-Шивээхүрэн-Улсын хил чиглэлийн А29 дугаартай замд 485км, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн улсын чанартай замд 291 км, нийт 1113,1 км хатуу хуичлттай болон ердийн хөрсөн авто замын засвар арчлалтын ажлыг хариуцан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. Манай компани 48 ажилтантай үүнээс эрэгтэй 41, эмэгтэй 7, ИТА-7 мэргэжилтэй ажилтан 27, замчин 8, харуул хамгаалалт, үйлчилгээний ажилтан 6 ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Фото зурагнууд

Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд